Winter Wonderland

Looking for a brilliant idea?
Vir een Businessevent hun mir en Flyer an dei derzeu geheierend Landing Page erstallt. Als klengen Gimmick gouf een QR-Code integreiert, mad deem een direkt op den Site www.winterwonderland.lu gelaangt, alles am Responsive Design, dass et suwuerl um PC wei op Handy oder Tablet perfekt ugewisen kritt.

Eegenschaften an Technologien

  • Illustrator
  • InDesign
  • Flyer
  • Landingpage
  • Winter Wonderland
  • MICE Solutions by emile weber
  • CI
  • Voyages Emile Weber
Winter Wonderland